Финансовата криза

Библиографски указател

Изложба от книги и списания

Читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.н. ”

20 март 2009 – 02 април 2009 г.

3 КОМЕНТАРА

 1. БЕЗ ДЪРЖАВЕН РЕГУЛАТОР ИКОНОМИКАТА ЩЕ БОКСУВА!

  НУЖЕН Е ДЪРЖАВЕН РЕГУЛАТОР В ИКОНОМИКАТА!

  -ХОРА, ИСКАТЕ ЛИ ДА ИЗЛЕЗЕМ ОТ БЛАТОТО НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА?
  ЗАПОМНЕТЕ!
  КОЙ КАКВОТО И ДА ВИ ГОВОРИ ЗА СВЕТОВНАТА ИПОТЕЧНА-ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА, КОЙ КАКВИТО И АНАЛИЗИ ДА ПРАВИ ЗА ПРИЧИНИТЕ Й, КОЙ КАКВИТО И РЕШЕНИЯ ДА ВИ ПРЕДЛАГА ЗА ИЗХОДА ОТ НЕЯ,
  ЗНАЙТЕ, ЧЕ ГЛАВНАТА ПРИЧИНА ЗА ВСИЧКО Е В НАС САМИТЕ /ЧОВЕЦИТЕ/!
  ИЛИ
  СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА = СЕБЕСТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА
  / ПРОДУКТА, УСЛУГАТА/ + Х % ПЕЧАЛБА . СТРАХЪТ- СПАСЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ . ПАНИКАТА

  ТОВА Е УРАВНЕНИЕТО НА ПРОБЛЕМА В СВЕТА, КОЙТО ЧАКА РЕШЕНИЕ.

  НЕИЗВЕСТНИТЕ В НЕГО СА:

  ПЪРВО – Х % ПЕЧАЛБА -ТОВА ОЗНАЧАВА, КОЛКО ПРОЦЕНТА ПЕЧАЛБА Е РЕАЛНО ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПОЛУЧИ ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА, И КОЛКО СЕ СМЯТА, ЧЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ?
  ВТОРО – СТРАХЪТ – КОГА ЩЕ НАСТЪПИ ТОЙ! ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ОЧАКВАНИЯТА ЗА ПЕЧАЛБАТА, СЕ АКТИВИРА СТРАХЪТ. ЗАПОЧВАТ ОПИТИТЕ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА, КОИТО СЕ ГАРНИРАТ С ПАНИКА. ТУК СЕ ВКЛЮЧВА СТАДНОТО ЧУВСТВО В ЧОВЕКА И ЗАПОЧВА БЛЪСКАНИЦАТА, КОЙ ПЪРВИ ЩЕ УСПЕЕ.

  ИКОНОМИКАТА НЕ Е НЕОДУХОТВОРЕНА СИСТЕМА! ТЯ НЕ Е ПРОИЗВОЛНО ЯВЛЕНИЕ! СЛУЧАЙНИ НЕЩА НЯМА! ЗА ВСИЧКО СИ ИМА ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ!
  ТЯ Е ЧОВЕШКО ПРОЯВЛЕНИЕ, КОЕТО СЕ РЪКОВОДИ И УПРАВЛЯВА ОТ ХОРАТА.
  СВЕТЪТ ТАКА Е УСТРОЕН, ЧЕ ОСНОВНИЯ МОТИВ, КОЙТО ВОДИ ДО ВСЯКА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ Е ПОЛУЧАВАНЕ НА ПО-ГОЛЕМИ ПЕЧАЛБИ ОТ ВЛОЖЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ. В ИМЕТО НА ПЕЧАЛБАТА ЧОВЕШКОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ Е ИЗМИСЛИЛО ВСЕВЪЗМОЖНИ ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ. МНОГО ЧЕСТО СЕ СМЯТА, ЧЕ ПЕЧАЛБА МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧАВА ОТ НИЩОТО. ВСЕ ПОВЕЧЕ ХОРА ВЯРВАТ В ТОВА, КАТО СА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. ТОВА Е ПРИНЦИПА НА ВСИЧКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПИРАМИДИ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ НА ПАРИ. МОЖЕ ДА СЕ СПЕЧЕЛИ И СЕ ПЕЧЕЛИ ДОБРЕ, НО РИСКЪТ ОТ ЗАГУБА Е МНОГО ГОЛЯМ. КАЗВА СЕ ПРЕЦЕНКА НА РИСКА.

  НАЙ-ГОЛЯМАТА ЗАБЛУДА И ИРОНИЯ ЗА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ЕКСПЕРТИТЕ Е, ЧЕ СЧИТАТ, ЧЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА НЕ Е СЛЕДСТВИЕ НА НАРУШЕНИЕ НА СЕГА ДЕЙСТВАЩИЯ ОСНОВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОН В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА, КОЙТО ГЛАСИ, ЧЕ
  „ЦЕНАТА НА СТОКАТА И УСЛУГАТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ СПОРЕД ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА”.

  НАПРОТИВ,
  ТЯ Е СЛЕДСТВИЕ ТОЧНО НА ТОВА, ЧЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПО-ГОЛЕМИ ПЕЧАЛБИ, С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА РАЗЛИЧНИ ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОХВАТИ И ИНСТРУМЕНТИ, СЕ СТИГА ДО НАРУШЕНИЕ НА ТОВА РАВНОВЕСИЕ И СЕ ВЛИЗА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ЧЕ ПЕЧАЛБИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧАВАТ БЕЗКРАЙНО ВРЕМЕ, С КОЕТО СЕ НАРУШАВА МОНЕТАРНОТО И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ В ОБЩЕСТВОТО /ТАЗИ ДУМА НЕ Я ХАРЕСВАМ, ИМА ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЧНОСТИ/. ПОЯВЯВАТ СЕ КУХИТЕ ПЕЧАЛБИ. Т.Е. НЯМА ПЕЧАЛБИ.

  ТОВА СЕ ПОДСИЛВА ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПОСТАВЯТ ЦЕЛИЯ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЖИВОТ ПОД КОНТРОЛА НА ОСНОВНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОН.

  В ЕДИН МОМЕНТ СЕ РАЗБИРА, ЧЕ ПЕЧАЛБИТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАВАТ И В ХОРАТА ЗАПОЧВА ДА ДЕЙСТВА СТРАХА ОТ ВЪЗМОЖНИ ГОЛЕМИ ЗАГУБИ, С КОЕТО СЕ АКТИВИРА ПРОЦЕС ЗА СПАСЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ.

  НЕ МОЖЕ ДА ИМА БАЛАНС В ЦЕНАТА НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ СПОРЕД ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО И В СЪЩОТО ВРЕМЕ, ВСИЧКИ ТЪРГОВЦИ ДА ТЪРСЯТ ГОЛЕМИ ПЕЧАЛБИ.
  ТОВА Е ЗАБЛУДАТА! НЯКЪДЕ, НЕЩО НЕ Е В РЕД!

  НА ЕТАПА, ЧОВЕШКОТО ЕГО СЛЕДВА ДА ДОПУСНЕ, ЧЕ ТОЧНО В НЕГО Е ПРИЧИНАТА ЗА КРИЗАТА.
  ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ ДОПУСКА, ЧЕ ПЕЧАЛБИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ НЕОГРАНИЧЕНИ И БЕЗКРАЙНИ. СЪЩО ТАКА ДОПУСКА, ЧЕ В ИКОНОМИКАТА ИМА ЦИКЛИЧНОСТ, Т.Е. ПЕРИОДИ НА ВЪЗХОД И ПАДЕНИЕ.
  ТОВА Е ЗАБЛУДА.
  АЛТЕРНАТИВАТА Е, ЧЕ СЛЕДВА ДА СЕ ДОПУСНЕ В ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ И ДА СЕ ВЯРВА, ЧЕ МОЖЕ ДА ИМА ПОСТОЯНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ. БЕЗ ПЕРИОДИЧНА ЦИКЛИЧНОСТ. ЗАБРАВЕТЕ ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ, КОЙ СА ТЕ И ОТ КОГО СА!

  ВАРИАНТИТЕ ЗА ПОСТОЯНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЦИКЛИЧНОСТ С ПОЯВА НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ СА ДВА:
  -ПЪРВО – ОСЪЗНАВАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ЗАБЛУДИ, ЧРЕЗ ПРОМЯНА НА ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ И ЦЕЛИЯ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЖИВОТ ДА ЗАПОЧНЕ ДА СЕ ДВИЖИ, ВОДЕНИ ОТ ЕДИН ЕДИНСТВЕН МОТИВ, ЧЕ ЧОВЕШКОТО ОБЩЕСТВО ТРЯБВА ДА ЖИВЕЕ КАТО ЕДИН ОРГАНИЗЪМ.
  -ВТОРО – ОСЪЗНАВАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ЗАБЛУДИ И ПОСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВЕН РЕГУЛАТОР В ИКОНОМИКИТЕ НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ, КОЙТО РЕГУЛАТОР, ЗА ЕТАПА, ДА КОМПЕНСИРА НЕСЪВЪРШЕННОТО
  ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ .

  ПРИ СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЧОВЕШКОТО
  СЪЗНАНИЕ Е НУЖЕН САМО
  ДЪРЖАВЕН РЕГУЛАТОР.

  РЕГУЛАТОРЪТ, КОЙТО МОЖЕ ДА НИ ИЗВЕДЕ ОТ КРИЗАТА Е ЕДИН ЕДИНСТВЕН!

  СЪСТОИ СЕ В „БАЛАНСИРАНЕ НИВОТО НА ПЕЧАЛБАТА“, КОЯТО В ЧОВЕШКОТО ЕГО СЕ ЯВЯВА ПОД ФОРМАТА НА „АЛЧНОСТ“, „ЛАКОМИЯ“, „ЗАВИСТ“, „ЗЛОБА“, „РЕВНОСТ“ И Т.Н..

  АЗ ЗНАЯ, КАК МОЖЕ ПО НАЙ-ЛЕК НАЧИН ДА СТАНЕ ТОВА И ДА БЪДЕ В ПОЛЗА НА ВСИЧКИ ХОРА. НЕ ВИ ЗОВА КЪМ „КОМУНИЗЪМ“.
  ПРЕДЛАГАМ САМО УМЕРЕНОСТ В ТЪРГОВСКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.
  ЗА ДА СТАНЕ ТОВА Е НУЖНА ВОЛЯ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА!
  ВСИЧКО ЩЕ СТАВА, ЧРЕЗ ПАЗАРА, КОЙТО СЕ РЕГУЛИРА ОТ ДЪРЖАВАТА, ЧРЕЗ ПРОДАВАЧИТЕ И СЕ НАБЛЮДАВА ОТ КУПУВАЧИТЕ, ИЛИ Т.Н. „РЕГУЛИРАНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА“. НЕКА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ ОТ НИКОЙ, ЧЕ ВСЕКИ В ДАДЕН МОМЕНТ СЕ ЯВЯВА КУПУВАЧ НА НЕЩО. АЗ НЕ ПРЕДЛАГАМ НИКАКВИ ДРУГИ УСЛОЖНЕНИЯ ЗА ЕТАПА. СЛЕДВА ДА СЕ ПИПНЕ СЪВСЕМ МАЛКО ОТ ДЪРЖАВАТА. ЗАБРАВЕТЕ ЗА СЛОЖНИТЕ АНАЛИЗИ И ТЕЖКИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕХАНИЗМИ, НА КОИТО РЕЗУЛТАТИТЕ ВИНАГИ СА СЪМНИТЕЛНИ.
  ТОВА, КОЕТО ПРЕДЛАГАМ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСНОВНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕХАНИЗЪМ В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА, А НЕ ЧИСТ ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ. ТОВА Е ВСИЧКО, ДОВЕРЕТЕ МИ СЕ!!!!!

  –– ПРЕДЛАГАМ РАЗРАБОТЕН РЕГУЛАТОР И ОБЕЩАВАМ ПОСТОЯНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ..
  ЗА УСПЕХА В УСПОКОЕНИЕТО НА ПАЗАРИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ ГАРАНТИРАМ С ЦЯЛОТО СИ СЪЩЕСТВО!!!!!!!

 2. AЗ СЪМ, Минчо Минчев, от гр. Сопот, обл. Пловдивска, България, магистър по икономика от УНСС в гр. София, търговец по занятие с e-mail:iskra_2004@abv.bg и ОБЯВЯВАМ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, че зная формулата за излизане от Световната-ипотечна-финансово-икономическа криза. Всички досегашни мерки, който се вземат срещу нея, независимо от кого и какви са те, за етапа са временно подобрение на финансовото състояние на определени банки и корпорации в световен мащаб. До сега икономиката в света е съществувала на цикли, т.е. възход и падение. Забравете за всички досегашни икономически теории и модели, независимо какви са те и от кого са. Аз предлагам нов социално-икономически модел, с плавен постоянен икономически растеж. Хора, друг път за излизане от Световната икономическа кризата няма! Доверете ми се! До шест месеца всичко ще си иде на местото и икономиката ще бъде събудена. За справки:minchomin blog.bg

 3. СВЕТОВНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА!
  ПРИЗИВ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ НЕЯ

  от
  Минчо Минчев, икономист и търговец от гр. Сопот

  Драги сънародници, Българи,
  Измина повече от една година от началото на обявяването на Световната финансово-икономическа криза. През тази година светът усети нейните парливи пипала, които като октопод докосват всяка обществено- икономическа област от нашия живот. През това време учени и политици от цял свят направиха хиляди прогнози, анализи и коментари по причините за нейното появяване. Някои правителства взеха държавнически мерки за ограничение й, с надеждата, че тя ще бъде овладяна. Лидерите от Г-20 обявиха, че краят й се вижда.
  За жалост, това са само добри пожелания и нищо повече. Време е да се разбере, че Световната финансово-икономическа криза не е нищо друго, освен човешко дело, плод на несъвършеното съзнание. По тези въпроси аз направих десетки коментари и предложения до всички Български държавни институции и политически партии, че без държавен регулатор в икономиката проблемът едва ли ще се реши и с надеждата, че ще се разбере истинската причина за кризата. Това до момента не стана.
  Истинските причини за кризата се крият в човешкото его, под формата на определени човешки качества, които съществуват във всеки човек като лъжи, измами, лакомия и всички други отрицателни качества свързани с нравствеността на човешката природа. Тези качества най-често се проявяват в икономическата дейност под формата на търговска сделка, изразена с показателя печалба.
  В този призив аз няма да разглеждам важната роля на понятието печалба, защото това съм го правил в други мои коментари, или да отричам нейното съществуване, защото тя е водещ двигател в Пазарната икономика. Но истината за съществуването на кризата се крие в прозрачността на търговските отношения на всички нива, без изключение, по величината на печалбата.
  По този повод аз пуснах в Интернет пространството уравнението, че

  СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА = СЕБЕСТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА / ПРОДУКТА, УСЛУГАТА/ + Х % ПЕЧАЛБА . СТРАХЪТ- СПАСЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ . ПАНИКАТА

  Неизвестното в него са х процента печалба, което означава, че това дава възможности за всякакви спекулации и неограничено завишаване нивото на печалбата.
  В епохата на Пазарната икономика да се слагат каквито и да е ограничители в свободното волеизявление по сключване на каквато и да е търговска сделка, би означавало ограничение в свободната воля на личността. Това е свещено право на всяка личност и няма място за ограничение. В същото време аз казвам, че за излизане на човечеството от Световната финансово-икономическа криза има два подхода.
  Първият е свързан с повишаване на човешкото съзнание, което неминуемо ще стане към края на 2012 и началото на 2013 години. Това е космически цикъл и просто следва да се приеме от човечеството като реалност. С повишаване на съзнанието ще се премахнат всякакви злоупотреби между хората, включително и в търговските отношения. При това положение, след този период, в самите сделки ще се залага печалба в предмета на сделката, която е приемлива за страните по нея, без каквото и да е надлъгване.
  Вторият подход е държавнически. Как би изглеждал той, тъй като до началото на 2013 година има още няколко години, а човечеството не бива да се оставя на кризата и то да търпи лишения и несгоди?
  Нещата са прости. Като говоря за държавен регулатор върху печалбата, аз имам в предвид следния подход, който със закон да се въведе прозрачност в търговските взаимоотношения. Това ще стане като се задължат всички, които извършват продажба, за каквато и да е сделка, да обявяват своите разходи по придобиване, или себестойността на предмета на сделката и процента на печалбата за извършената продажба.

  Драги сънародници,
  С това, което предлагам, аз прекрасно разбирам какво правя. За мен е известно, че веднага ще се надигнат безброй гласове против това предложение, по простата причина, че се навлиза в личното пространство на субектите по сделката и се нарушава така наречената „фирмена тайна” на обектите. Тука е ключът на тайната за Световната икономическа криза.
  Може ли човекът да приеме едно такова предизвикателство и да реши проблемите преждевременно или не?
  Може, и това го казвам от личен опит!
  Преди три, четири години тази идея попадна в моето полезрение. В този момент аз скочих от стола и си казах: „Аз, като търговец мога ли да се преборя с тази идея и да направя такова нещо в моята дейност”. Какъв беше резултатът? Ежедневно се борих със себе си в продължение на 5-6 месеца. Една сутрин влизам в офиса и направих на компютъра цялата информация, която беше необходима за това. Тази информация стоя на няколко места на видно място в моя магазин две години, до момента на смяна на местонахождението ми от гр. Карлово, ул. „Пазарна” № 8. На етапа се занимавам с продажба на климатична техника, ламиниран паркет и корк. Реакцията на клиентите ми беше различна, от пълно одобрение до пълно отричане, като всеки по свой начин разбираше това мое начинание. Сега съм хиляда процента убеден, че това е механизмът за излизане от кризата. Това е правилния подход. Моят призив към българските граждани е:
  „ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ, ТОВА Е ПЪТЯТ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА! ЗНАЙТЕ, КОМЕНТИРАЙТЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ ТАЗИ ИДЕЯ ПО ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ПЪТИЩА. НЕКА ТЯ ОБХВАНЕ ПОВЕЧЕ ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА. ПРЕДИ ТРИ ГОДИНИ БЕШЕ ОПИСАНА ВЪВ ПЛОВДИВСКИЯ ВЕСТНИК „МАРИЦА” В ИНТЕРВЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ВЕСТНИКА В ГР. КАРЛОВО. АЗ ПРАВЯ СЕГА ТОВА НАЧИНАНИЕ ОТНОВО. ПРИЗОВАВАМ ВИ, СЛЕДВАЙТЕ МЕ”!
  За справки: minchomin.blog.bg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име