Диалект

29

Библиотеката изготви тематична библиография „Диалект“. Тя включва 125 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 1990 г. – 2019 г. Използван e каталогът на Библиотеката на НБУ и националната „Св. св. Кирил и Методий“. Включена е информация от бази данни Central and Eastern European Online Library (CEEOL), JSTOR и „Academic Search Complete“ на EBSCO.

Може да поръчате тематичната библиография тук. Важно е да попълните полетата непосредствено преди списъка, за да ви изпратим нужния материал.

снимка:
Пазителката на граовския диалект [изображение]. Българска национална телевизия. Достъпно  на 13 септември 2019, https://www.bnt.bg/bg/a/pazitelkata-na-graovskiya-dialekt

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име