База данни „GreenFILE“ на EBSCO

54

База данни „GreenFILE“ на GreenFILE предлага информация, свързана с всички аспекти на човешкото въздействие върху околната среда. Акцентира се на връзката между околната среда и дисциплини като селско стопанство, образование, право, здравеопазване и технологии. Основни теми са глобалното затопляне, зеленото строителство, замърсяването, устойчивото земеделие, възобновяемите енергийни източници и рециклирането.

„GreenFILE“ съдържа информация за повече от 900 000 индексирани и резюмирани документа, предимно статии от научни списания, части от книги и доклади. Пълен текст е достъпен за повече от 13 000 документа.

Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея.

снимка: Budapest, Hungary. [Photography]. Bence Balla-Schottner. Unsplash.com. Retrieved 21 February 2019, from https://unsplash.com/photos/E-en0xS-7v0

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име