База данни „MasterFILE Premier“ на EBSCO

29

Широк е спектърът от тематични области в база данни „MasterFILE Premier“ на EBSCO. Застъпени са приложни, социални и хуманитарни науки, здравеопазване, образование, обща наука и мултикултурни въпроси. Документите са предимно на английски език. Съдържанието включва:

  • 1700 списания с пълен текст,
  • 500 пълнотекстови справочника,
  • 164 400 документа,
  • 1,5 милиона снимки, карти и флагове.

Пълният текст на публикациите е в PDF и HTML формат. Възможен е превод на статии единствено в HTML формат, например от английски на български език. Също така за този формат се предлага прослушване с американско, британско и австралийско произношение. Възможно е изтегляне на файла в MP3 формат, за по-късно прослушване.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име