Споделяне на информация от библиотечния каталог

26

Имате възможност да споделяте библиографска информация от библиотечния каталог в над 150 социални мрежи, уеб платформи за публикации и имейл. След избор на резултат от търсене и отваряне на пълния библиографски запис, всеки може да сподели данните чрез иконите, намиращи се непосредствено под заглавието. Споделеният библиографски запис може да бъде придружен от коментар или изображение.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име