База данни „Academic Search Complete“ на EBSCO

31

Мултидисциплинарна база данни „Academic Search Complete“ на EBSCO покрива всички научни направления, застъпени в Нов български университет. Разработена е специално за академични институции и съдържа повече от 8 500 пълнотекстови списания, от които 7 300 са рецензирани. Освен пълен текст базата предлага индексиране и рефериране на 12 500 списания и 13 200 публикации, между които монографии, доклади от конференции и други. По-голямата част от документите са на английски, но предлага и такива на немски, френски, руски, испански, турски, италиански и други. Малко на брой са документите на български език.

Пълният текст на публикациите е в PDF и HTML формат. Възможен е превод на статии единствено в HTML формат, например от английски на български език. Също така за този формат се предлага прослушване с американско, британско и австралийско произношение. Възможно е изтегляне на файла в MP3 формат, за по-късно прослушване.

снимка: Charisse Kenion. [Photography]. Unsplash.com. Retrieved 7 February 2019, from https://unsplash.com/photos/cJkVMAKDYl0

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име