Нашите дарители

39

През месец януари 2019 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: проф. Мони Алмалех, д.н., проф. д-р Румен Владимиров, доц. д-р Виолета Касърова, доц. д-р Елена Паспаланова, доц. д-р Катерина Йочева, д-р Георги Текев, д-р Людмил Дуриданов, Андрес Сааведра, Лаврен Петров, Надежда Вълкова, Росена Иванова, Христина Попова.

Библиотеката изказва своята благодарност и признателност на всички дарители спомогнали за обогатяването на библиотечните колекции.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име