JSTOR

38

Електронният ресурс предоставя уникална по своите мащаби дигитална база данни, основана през 1995 г. от Уилиям Боуън. Тя предлага пълнотекстов достъп до водещи академични списания от различни дисциплини в областта на хуманитарните, социалните и точните науки без броевете от последните три до пет години. Нейните услуги се ползват от девет хиляди и двеста институции по света.

Библиотеката на НБУ предлага пълен достъп до списания от интердисциплинарните колекции „Art & Sciences“ с номера от I до X. Можете да търсите на английски, немски, френски и испански език.

JSTOR може да се ползва както в локалната мрежа на университета, така и извън нея.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име