Отличен инструмент за преподаватели и студенти

26

База данни „IMD World Competitiveness Online“ предоставя статистическа информация за конкурентоспособността на нациите от International Institute for Management Development, базиран в Швейцария. Информацията се основава на данни от поредиците на IMD World Competitiveness Yearbook, публикувани от 1989 г. насам. Шестдесет и една страни се оценяват въз основа на над 340 критерия. Всяка комбинация от критерии може да се търси за последните 20 години. Източници на данни са Световната банка, Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), ООН, Международен валутен фонд.

Тематичната област е в сферата на администрация и управление, икономика, бизнес и политически науки. Системата позволява изтегляне на файлове в .pdf и .xls формат. Езикът е английски.

Ето какво споделя за базата данни Биргит Брайнебол от Copenhagen Business School „IMD World Competitiveness Online“ е отличен инструмент за нашите преподаватели и студенти и ние силно го препоръчваме като надежден източник, предлагащ сравними данни.“

Електронният ресурс се ползва както в локалната мрежа на университета, така и извън него.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име