Европейско наказателно право

24

Списание „European criminal law review : EuCLR“ с ISSN  2191-7442 е част от колекциите на библиотеката от 2013 г. То e на английски език и се занимава с развитието на европейското наказателно право и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в Европейския съюз. Договорът от Лисабон поставя предизвикателства пред науката и практиката в областта на наказателното право. Целта на изданието е да предостави форум за цялостна дискусия и критично обсъждане на всички въпроси, свързани с европейското наказателно право.

Преподаватели, студенти, докторанти и служители на Нов български университет могат да заемат списания за ползване извън библиотеката. Неустойката за забава е 1.00 лв. на ден за 1 документ.

снимка: rawpixel. [Photography]. Unsplash.com. Retrieved 11 January 2019, from https://unsplash.com/photos/wHlaFa4H3DQ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име