Най-четени книги

22

Книгата „Банкноти и мечти между кориците : Масова книга и масово книгоиздаване“ от Алберт Бенбасат може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 00 / Б 372) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

снимка: Books to read for exploring the world differently! [Photography]. Filios Sazeides. Unsplash.com. Retrieved 4 January 2019, from https://unsplash.com/photos/PBb5RPeGpDA

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име