Нашите дарители

37

През месец ноември 2018 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: проф. Антони Славински, проф. д-р Тома Томов, проф. Валерия Фол, д.н., д-р Александра Фол, проф. д-р Диляна Ботева-Боянова, проф. д.ф.н. Донка Александрова,  проф. д-р Емилия Стоева, проф. Радослав Цончев, проф. д-р Антони Тодоров, д.н., гл. ас. д-р Мария Огойска, д-р Станьо Динов, д-р Пламена Караиванова-Кобурова, ас. д-р Алека Стрезова, Йоана Зашева, Венеция Стоянова, Лиляна Филипова.

Библиотеката изказва своята благодарност и признателност на всички дарители спомогнали за обогатяването на библиотечните колекции.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име