Най-четени книги

26

Книгата „Как се мисли българското Възраждане : 10 години по-късно : Историографско проучване“ от Румен Даскалов може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 949.72.04 / Д 241) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

снимка: Поглед от Табаханата [фотография]. Етнографски музей на открито „ЕТЪР“, Габрово, Достъпно на 14 декември 2018, от http://www.etar.org/razhodka/razhodka.htm

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име