Семинар за преподаватели и докторанти

71

 

Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯ“  ще се проведе на 5 декември 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Участниците ще се научат как да:

  • откриват информация по тема в библиотеката,
  • издирват съществуващи електронни дисертации,
  • търсят в колекции от електронни книги и списания,
  • поръчат списък с литература по тема, която ги интересува (тематична библиография),
  • ползват материали от други библиотеки чрез услуга „Доставка на книги и статии“,
  • оформят списък с използвана литература.

Входът е с регистрация на тел. 02/8110296. Местата са ограничени. За участници без принадлежност към Нов български университет таксата е 5.00 лв.

снимка: Ciprian Boiciuc [Photography]. Unsplash.com. Retrieved 28 November 2018, from https://unsplash.com/photos/CXdeJI3bD2U

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име