Семинар със студенти по политически науки

30

На 20. ноември 2018 г. в зала 411 във втори корпус на университета се проведе обучителна сесия за развитие на информационна компетентност със студенти, обучаващи се в курс  „Questioning contemporary societies: analytical approaches and research tools“ с преподавател Люба Деветакова. Студентите се запознаха с възможностите за търсене на информация и специфични функционалности на лицензираните бази данни с ресурси по политически науки,  за които библиотеката организира достъп.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име