Временен достъп до електронни списания на издателство de Gruyter

39

До 31 декември 2018 г. библиотеката организира временен достъп до 376 списания на издателство de Gruyter в областта на изкуството, науката, техниката, социалните и хуманитарни науки. Периодичните издания са на английски и немски език. В редакционната колегия на всяко заглавие участва международен екип от световно признати учени и експерти в своята област. Публикуваните статии се отличават с високо качество и представят авангардни научни разработки. На разположение са около 86 заглавия с открит достъп, които могат да се използват свободно. Пълният текст на статиите е наличен в .pdf формат и може да се изтегля, споделя и разпечатва.

Списанията на de Greuyter се ползват както в локалната мрежа на университета, така и извън нея.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име