Най-четени книги

35

Книгата „Българският Великден или страстите български“ от Тончо Жечев може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 949.72.042 / Ж 462) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

снимка: „Свети Стефан“ в Цариград – катедрален храм на Българската екзархия [пощенска картичка]. Уикипедия. Достъпно на 14 ноември 2018, от https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1439504

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име