Най-четени книги

26

Книгата „Медии и митове“ със съставители Георги Лозанов и Орлин Спасов може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 316.7 / М 452) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

снимка: Casa Magazines, New York, United States [photography]. Charisse Kenion. Unsplash.com. Retrieved 14 November 2018, from https://unsplash.com/photos/cJkVMAKDYl0

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име