Гости от Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография

42

Ученици от 11б клас, обучаващи се в специалност „Библиотекознание“ от Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография са гости на библиотеката на 14 ноември 2018 г. Техен ръководител е Ваня Фотева, която им преподава „Основи на библиотечното дело“ и „Книга и книгоиздаване“.

Мария Стоянова, ръководител направление „Развитие на колекции“ разказа за политиката на закупуване на литература в университета и показа на учениците, как се създава запис на документ в модул „Комплектуване“ в библиотечната система. Ангелина Гимишева, ръководител направление „Каталогизация“ говори за видовете библиотечни колекции, направи демонстрация на създаване на реален библиографски запис, програмира етикет за радио честотна идентификация и говори за средствата за опазване на библиотечните документи. Гергана Мартинова, началник отдел „Библиотечни и информационни услуги“ показа на гимназистите, как се обслужват потребителите с електронни документи.

На бъдещите библиотекари им бе поставена задача да изберат библиотечен документ, който да представят на читателите на библиотеката в социалните медии. Следващата седмица ще публикуваме най-добрия опит за представяне на книга.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име