Моят запис в библиотечния каталог

30

Всеки, притежаващ читателска карта, разполага със собствено „място” в каталога на библиотеката, наречено „Моят запис”. За „Читателски номер“ въвеждате номера на читателската карта, който стои непосредствено под баркода. За „Парола“ служи имейлът, който сте посочили при регистрация в библиотеката. Системата предлага:

  • „Читателски запис” – достъп до лични данни.
  • „Заети документи” – данни за заетите книги, дата на заемане и връщане. Предлага възможност за удължаване срока на ползване чрез функция „Презаписване”.
  • „История” – информация за ползваните книги и аудиовизуални материали.
  • „Дължими суми” – задължения при просрочени книги или използвани услуги.
  • „Запазени документи” – информация за кои заглавия и кога е направена заявка чрез функцията „Запази”.
  • „Съобщения” – изпратени писма от библиотеката.
  • „Смяна на парола” – възможност за защита на данни. Препоръчваме да смените паролата си.
  • „Моите коментари” – списък на заглавията, за които давате мнение.
  • „Моите оценки“ – оценяване на прочетени заглавия.
  • „Моите списания” – информация за получаваните от библиотеката списания, с възможност да се абонирате за електронна версия на техните съдържания.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име