Видеа в помощ на обучението

45

Колекция „Academic Video Online: Premium“ на „Alexander Street Press“ съдържа образователни аудио-визуални материали от 1500 водещи разпространители като: The Open University, Broadway Theatre Archive, Annenberg Learner, BBC, NBC, Bloomberg, Filmakers Library.  Достъпно е пълното съдържание на повече от 50 000 видеоклипа на 65 различни езици с общо времетраене над 21 000 часа в области като: литература, музика, психологическо консултиране и терапия, социална и културна история, медицина, театър, кино и сценични изкуства, религия, социология и други. Включените стилове на цитиране са APA, MLA и Chicago.

Предложена е възможност за създаване на собствено потребителско пространство, което позволява изграждане на собствени списъци от видеа, изпращането им по имейл, разпечатване и споделяне. Не е позволено изтегляне на аудио-визуални материали.

Достъпът до базата данни се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име