Нашите дарители

47

През месец октомври 2018 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: проф. д-р Пламен Бочков, проф. д-р Людмил Георгиев, проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Дияна Янкова, проф. д-р Таня Тодорова, проф. д-р Поля Голева, проф. Руси Маринов, д.н., гл. ас. д-р Росица Гичева-Меймари, гл. ас. д-р Владимир Маринов, д-р Станислав Станев, Албена Янсен, Валентин Топузлиев, Катрин Топузлиев, Дилян Василев, Райна Велкова, Надежда Радева.

Библиотеката изказва своята благодарност и признателност на всички дарители спомогнали за обогатяването на библиотечните колекции.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име