Интегрирано обучение на библиотеката в учебната програма

51

От 31 октомври до 5 ноември 2018 г. се проведе обучение за развитие на информационната компетентност, интегрирано в учебната програма на общообразователни курсове по български език и академично есе, които са задължителни за всички студенти в Нов български университет. Екип от 6 библиотекари успя да обхване 39 групи и в рамките на половин час запозна аудиторията с основни ресурси и услуги на библиотеката. На първо място студентите научиха, за безплатната читателска карта, която съдържа 15.00 лв. кредит всеки семестър за заплащане на услуги. Разгледани са различните видове търсене в библиотечния каталог, като специално място бе отделено на ползването на дигиталната библиотека както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. Обърнато бе внимание на „Обединено търсене в бази данни“, като бяха разкрити възможностите на платформа EBSCO Discovery Service. Обяснени са спецификите на библиотечно-информационните и технически услуги. Отделено бе внимание на възможността за електронна проверка на кредита в читателката карта. В края студентите бяха поканени да станат приятели на фейсбук страницата на Центъра за книгата.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име