Дарение от Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес

47

През лятото на 2018 г. акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес направи дарение на Библиотеката на Нов български университет, което включва 164 библиотечни документа (156 книги, 6 списания и 2 компактдиска). Дарените издания са предимно от областта на правото, като засягат различни негови аспекти – римско, конституционно, публично, наказателно, административно, гражданско, трудово, семейно, авторско, международно. В отделни монографии са изследвани историята и философията на правото и са разгледани различни въпроси като човешки права, медицинска етика, данъчна система, организация на съдебната администрация, международен арбитраж, право в информационните технологии, малцинства и др.

Днес, 6. ноември 2018 г., в 12.00 ч. в галерия „УниАрт“ ще се състои церемония по удостояване на акад. Антонио Фернандес де Бухан с почетно звание „Доктор хонорис кауза“ на НБУ.

Академикът е от видните съвременни испански юристи. Роден е в гр. Луго през 1953 г. Завършил е право в Автономния университет на Мадрид през 1977 г. и е носител на извънредната награда за докторанти през 1978 г. През 1983 г. е избран за ръководител на катедра първоначално в университета на Кадис, а след това в Автономния университет на Мадрид, където работи и в момента. Преподавал е в множество университети в Европа, Централна и Южна Америка. Бил е организатор и ръководител на редица международни конгреси и конференции в Испания, Италия и Латинска Америка.

Научната, преподавателската и обществената му дейност е посветена както на проблемите на римското административно и финансово право, така и на съвременните проблеми на публичното право и по-специално на доброволната юрисдикция, арбитража, фискалната администрация, защитата на лицата в неравностойно социално положение и пр. Автор е на 13 книги и повече от 170 статии по римско, гражданско и процесуално право и 160 библиографски единици според системата за оценяване на Националната комисия за оценяване на научноизследователската дейност (Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (C.N.A.I.).
От 1985 г. е член-кореспондент на Кралската академия по юриспруденция и законодателство, от 2009 г. е академик на Академията на Галиция за юриспруденция и законодателство, а от 2013 г. е редовен член на Кралската академия по юриспруденция и законодателство.

На 17 юни 2016 г. с Кралски указ Антонио Фернандес Де Бухан е удостоен с Големия Кръст на Ордена на San Raimundo de Penafort за изключително значимата си дейност  във връзка със съвременното законодателство на Испания. Носител е и на множество други академични отличия. Почетен професор е на Асоциацията на професорите по римско право на Република Аржентина (октомври 2005), Почетен доктор е на Пловдивския университет  (октомври 2013) и на Университета в Кордоба (2016).

Ученият е съветник на издателствата Dykinson и Iustel, на информационния портал по право Iustel и директор на едно от най-авторитентите романистични издания в света – Общото списание по римско право (Revista General de Derecho Romano), както и на изданието на Colección de Monografías de Derecho Romano на издателството Dykinson.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име