Семинар със студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски”

59

На 30 октомври 2018 г. се проведе семинар със студенти от катедра “Библиотекознание, научна информация и културна политика” на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, свързан с организацията на библиотечните колекции и политиката на комплектуване. Специално внимание бе отделено на ресурсите, услугите и обученията, които библиотеката провежда със студенти.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име