Изложба „Права на човека“

45

1-30 ноември 2018 г.
Библиотека, I етаж

Изложбата от книги и статии има за цел да представи литература, свързана с човешките права, в колекциите на Библиотеката на НБУ. Тя е съпътстващо събитие на международна научна конференция „Правата на гражданите и тяхната защита“, която ще се проведе на 6 ноември 2018 г. в НБУ.

Съставеният библиографски указател към изложбата съдържа документи, които са притежание на Библиотеката на НБУ. Включени са библиографски описания на книги, статии и видеа от бази данни Central and Eastern European Online Library (CEEOL), JSTOR,  ScienceDirect, „University Press Ebook Collection“ на  ProQuest, „Academic Video Online: Premium“ на Alexander Street Press, „Academic Search Complete“ и „eBook Academic Collection“ на EBSCO.

Сред изложените документи са включени изданията: „60 години от Всеобщата декларация за правата на човека: Дипломатически коментар“ от Иван Гарвалов, „Европейска социална харта“, „Европейски съд по правата на човека: Избрани решения“, „Европейско право“ от Жан-Клод Готрон, „Защита на малцинствата: Съвременни международни стандарти“ от Михаил Иванов, „Политически права на българските граждани“ от Наталия  Киселова, том 1 и 2 на „Права на гражданите на Европейския съюз“ от Атанас Семов, „Хората с увреждания и техните права в Европейския съюз: България и нейните „невидими“ граждани“ от Божана Стоева и редица други.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име