Международна седмица на открития достъп: Google наука

52

В Google наука се предоставя възможност за лесно търсене на научна литература. Включени са статии, книги, резюмета и становища от академични издатели, професионални общности, университети и други научни организации. Статиите и книгите могат да бъдат както пълнотекстови, така и само с библиографски данни. Google наука показва и цитиране на документите. Дава възможност на авторите да създадат свой потребителски профил, който ще им помогне да следят цитиранията на публикациите им. Библиотеката съдейства при създаването на профил в Google наука на преподаватели от университета.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име