Международна седмица на открития достъп: Научен електронен архив на НБУ

50

Научният електронен архив (НЕА) на Нов български университет е първият, създаден в България. Преди 12 години в него е депозиран първият документ с отворен достъп. Мисията му е да бъде единно отворено електронно пространство, което осигурява дълготрайно съхранение и достъп до научните постижения на академичната общност в университета. Репозиториумът е част от международната инициатива Open Archives Initiative и следва препоръките на Асоциацията на европейските университети (EUA) за утвърждаване на институционална политика, насърчаваща свободния обмен на знания.

НЕА на НБУ се утвърди през годините не само като средство за дълготрайно съхранение на научния продукт на университета, но и като информационен ресурс, подпомагащ електронното обучение, а също и като средство за отчитане на научно-изследователската дейност.

Към днешна дата в архива се съхраняват 2730 документа

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име