Заемане за дома от студенти и докторанти

56

За дома се заемат книги, аудиовизуални материали, периодични и нотни издания на бюра „Заемна служба“ в библиотеката:

  • Екземпляр за дома (зелен етикет) – 8 документа за 1 месец.
  • Единствен/последен екземпляр (червен етикет) – 1 документ за 3 дни.
  • Лични библиотеки (червен етикет) – 1 документ за 3 дни.
  • Доктор хонорис кауза (син етикет) – 1 документ за 3 дни.
  • Художествена литература – 2 документа за 1 месец.
  • Нотни издания – 1 документ за 1 месец.
  • Материали към курсове – 1 документ за 3 дни.
  • Аудиовизуални документи – 5 документа за 1 месец.
  • Периодични издания – 1 документ за 3 дни.

Екземплярите от колекция „Единствен/последен екземпляр“ (червен етикет) могат да се заемат за дома, с изключение на месеците: декември и януари, май и юни.

Студенти с установена дислексия на развитието ползват библиотечни документи от всички изброени тук колекции за 2 месеца.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име