Изложба „Миналото бъдеще на проф. Александър Фол“

25

1-30 октомври 2018 г.
Библиотека, I етаж

Изложбата от книги и статии има за цел да представи присъствието на историка, филолога и политика проф. дин Александър Фол в колекциите на Библиотеката на НБУ. Организирана е по повод честванията в Нов български университет на 85-годишнината от рождението на Александър Фол.

Съставеният библиографски указател към изложбата съдържа документи, които са притежание на Библиотеката на НБУ. Включени са библиографски описания на статии от бази данни Central and Eastern European Online Library (CEEOL) и „Academic Search Complete“ на EBSCO. Сред изложените документи са включени издания, на които професорът е автор, като „Дълбоки корени“ (1966 г.), „Епаминонд“ (1967 г.),  „Демографска и социална структура на древна Тракия : І хилядолетие преди новата ера“(1970 г.), „Тракийският орфизъм“ (1986), редактор – „Българите“ (2006), „История на Добруджа“ (1984), „Българската цивилизация = The Bulgarian civilisation“ на Атанас Стаматов, (2005), „Текето Демир баба – Железният баща в Сборяново : Изследвания и легенди“ (2006) и съставител – първа и втора част на „Българи и евреи“ (2000), том 12 на „Бронзовите конници : Образи на велики държавници и пълководци“ (1968 г.), и редица други.

Заповядайте!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име