Нов български университет с участие в научна конференция

51

Център за книгата участва в юбилейна научна конференция, посветена на 130-годишнината на университетска библиотека „Св. Климент Охридски”, под наслов „Съвременната библиотека – център за обучение, диалог на култури, иновации и нови технологии“ с доклада на Пламен Буланов и Тихомир Асенов „Иновативни подходи при представяне на документалното наследство на проф. Петър Мутафчиев (1883–1943) в Център за книгата на Нов български университет“. В презентацията се припомня значението на видния български историк и общественик Петър Мутафчиев за българската наука. Разкрива се мястото и пътя на неговата личност в академичния живот на НБУ, чийто начален момент се бележи от даряването на част от архива му на университета, преминава през организиране на различни събития, свързани с живота и дейността му и довежда до успешното реализиране на идеята за създаване на интернет страница, посветена на проф. Мутафчиев, която представя по един иновативен начин основни моменти от биографията, научните и обществените му изяви, както и неговото документално и книжовно наследство.

Конференцията се проведе на 26. и 27. септември 2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски”.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име