Нова книга на проф. Явор Конов, д.н. в Научния електронен архив на НБУ

74

Четете новата книга на проф. Явор Конов, д.н. „Падре Атанасиус Кирхер (1602-1680) и неговата Musurgia Universalis (Рим, 1650) : Itinerarium illustratum“, която е достъпна в Научния електронен архив на НБУ (http://eprints.nbu.bg/3838/).

Откривам множество различни материали, които пораждат у мен желанието да споделя наученото за Кирхер, не само с колеги, но и с „изкушени” приятели на музиката, че и със студенти.

И започнах да превеждам от различни езици, да преразказвам и разказвам за автор, почти напълно неизвестен за нас, българите. При това автор, известен в целия свят. С основната за теоретичната и практическа музика книга Musurgia universalis. Автор, към когото в последните години има много висок интерес, и то в страни като САЩ, Швейцария, Русия…

                                                                                                 проф. Явор Конов, д.н.

снимка:
File:Athanasius Kircher.jpg. (2018, February 4). Wikimedia Commons. Retrieved 06:57, September 21, 2018 from https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Athanasius_Kircher.jpg&oldid=285159527.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име