Управление на конфликти в организацията

44

Библиотеката изготви тематична библиография „Управление на конфликти в организацията“. Тя включва 57 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2000 г.-2017 г. Използвани са каталозите на Библиотеката на НБУ, университетска „Св. Климент Охридски“ и национална „Св. св. Кирил и Методий“. Включена е информация от бази данни JSTOR, „University Press Ebook Collection“ на ProQuest, „Academic Search Complete“ и „eBook Collection“ на EBSCO.

Може да поръчате тематичната библиография тук. Важно е да попълните полетата непосредствено преди списъка, за да ви изпратим нужния материал.

снимка: Programming Competition. [Photograph]. Alex Kotliarskyi. Unsplash.com. Retrieved 22 Aug 2018, from https://unsplash.com/search/photos/work

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име