През месец юли 2018 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: проф. Антони Славински, доц. д-р Веселин Методиев, ст.н.с. II ст. д-р Станка Добрева, гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова, Христо Дончев, гл. ас. д-р Едуард Маринов, гл. ас. д-р Йосиф Аструков, Ивелин Пасков.
Библиотеката изказва своята благодарност и признателност на всички дарители спомогнали за обогатяването на библиотечните колекции.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име