Семинарът „Техники за откриване на релевантни информационни източници“ за университетски преподаватели и докторанти ще се проведе на 6 август 2018 г. от 16.00 ч. до 17.00 ч. в залата за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката на Нов български университет.

Участниците ще научат повече за:

  • модели на информационно търсене,
  • общи и специализирани аналитични стратегии при търсене и интерактивни и неформални стратегии за преглеждане,
  • основни техники за търсене в библиотечни каталози и бази данни, използване на тезауруси и индекси, търсене по цитиране, ограничаване на резултати, филтриране и други.
  • доставка на документи и текущо информиране.

Входът е с регистрация на тел. 02/8110296. Местата са ограничени. За участници без принадлежност към Нов български университет таксата е 5.00 лв.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име