Научно публикуване и цитиране в реферирани и индексни бази данни

72

Семинарът „НАУЧНО ПУБЛИКУВАНЕ И ЦИТИРАНЕ В РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСНИ БАЗИ ДАННИ“ за университетски преподаватели и докторанти ще се проведе на 26 юли 2018 г. от 16.00 ч. до 17.00 ч. в залата за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката на Нов български университет.

Участниците ще научат повече за:

  • видове публикации и влияние върху общността,
  • инструменти за проследяване, анализиране и визуализиране на научни изследвания и библиографски позовавания,
  • цитатна активност в реферирани и индексирани бази от данни.

Входът е с регистрация на тел. 02/8110296. Местата са ограничени. За участници без принадлежност към Нов български университет таксата е 5.00 лв.

Информация: бюро „Справочно-библиографска информация“, тел. 02/8110 296, library@nbu.bg.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име