През юни 2018 г. проф. д-р Румен Владимиров дари на Библиотеката сборника „Наказателното правораздаване – традиции и перспективи“ (сигнатура: 343.1 / Н 181). В него са представени достиженията на редица български учени в областта на наказателноправните науки, както и становища на практикуващи юристи по актуални теми. Поставен е акцент върху европейските перспективи пред наказателното правораздаване, както и върху дискусионни въпроси, свързани с последните изменения в наказателнопроцесуалното законодателство.

Изданието е от колекция „Единствен / последен екземпляр“ и през месеците декември и януари, май и юни се ползва само в библиотеката. През останалото време студентите могат да го заемат за 3 дни.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име