Най-четени книги

76

Книгата „50 класически живописни творби : Най-значимите картини в историята на изкуството“ на Ролф Х. Йохансен може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 75.03 / Й 855) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа,  така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

Снимка: Клод Моне, Мостът край Аржантьой,1874, масло върху платно, 60 х 80 см, Париж, музей „Орсе“ [изображение]. 50 класически живописни творби : Най-значимите картини в историята на изкуството, Ролф Х. Йохансен, Просвета, 2004, с. 193. Достъпно на 6 юли 2018, от https://qopac.nbu.bg/EOSWebOPAC/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=201501726

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име