Нашите дарители

76

През месец юни 2018 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: Красина Дамянова, Михаела Аргирова, гл. ас. д-р Нигохос Канарян, Лиляна Филипова, Евдокия Сергеева Яцута, Димитрина Райчева, проф. д-р Румен Владимиров, доц. д-р Петя Асенова, гл. ас. д-р Петранка Неделчева, проф. д-р Пламен Бочков, Таня Йосифова, Йосиф Йосифов, Валентин Топузлиев, Катрин Топузлиев.

Библиотека изказва своята благодарност и признателност на всички дарители спомогнали за обогатяването на библиотечните колекции.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име