Участие на годишна конференция на европейските научни библиотеки

74

Библиотеката на Нов български университет е представена от Ваня Русева и Жанет Цанова на 47-та годишна конференция на Асоциация на европейските научни библиотеки (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche: Association of European Research Libraries (LIBER).

Значението на отворената наука (Open Science) за бъдещето на академичните среди и на обществото като цяло е водеща тема във Франция, която стартира националния си план в тази област на провеждащата се в университета в Лил от 4-6 юли 2018 г. годишна конференция на LIBER. Най-голямото обединение на научни библиотеки в Европа се ангажира да използва влиянието си и да даде възможност на своите повече от 400 институционални членове в 41 страни да направят повече в тази област. Президентът на LIBER, Кристина Хормия-Путанън, споделя: „Отворената наука е от решаващо значение, ако искаме в нея да има повече сътрудничество, да бъде по-прозрачна и въздействаща, а това вече се признава в изключителна степен не само от Франция, но и от Европейската комисия“.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име