Изтича временният достъп до списанията на Американското дружество на физиците

59

На 30 юни 2018 г. изтича временният достъп до списанията на Американското дружество на физиците (American Physical Society (APS). Колекцията се състои от 13 водещи пълнотекстови заглавия по физика на английски език. Статиите съдържат формули, таблици, графики и изображения, които могат да се изтеглят и да се ползват в други документи и приложения. Форматът е .html и .pdf. Списъкът с използвана литература съдържа активни връзки към цитираните източници.

Колекцията от научни списания се ползва в локалната мрежа на университета.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име