Център за книгата с участие в национална конференция

36

На 7 и 8 юни 2018 г. в Зала на Общински съвет, гр. Пловдив се проведе XXVIIІ –та национална конференция на Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА) с надслов „Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство“.  Нов български университет участва с „Представяне на научното наследство на семейство Валентина и Цеко Торбови чрез инструменти на дигиталната хуманитаристика“ на Радостина Тодорова, директор Библиотека и д-р Александра Трифонова, специалист-архивист.

Участници в националната конференция са Българска академия на науките, библиотека „Паница“ на Американския университет в България, СУ „Св. Климент Охридски“, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, Аграрен университет, гр. Пловдив, редица регионални библиотеки и други.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име