Временен достъп до списанията на Американско дружество на физиците

68

До 30 юни 2018 г. Библиотеката организира временен достъп до списанията на Американското дружество на физиците (American Physical Society (APS). Колекцията се състои от 13 водещи пълнотекстови заглавия по физика на английски език. Статиите съдържат формули, таблици, графики и изображения, които могат да се изтеглят и да се ползват в други документи и приложения. Форматът е .html и .pdf. Списъкът с използвана литература съдържа активни връзки към цитираните източници. Информация за статиите може да се сподели в социалните медии.

Американското дружество на физиците е организация с нестопанска цел, която подпомага изследванията по физика и граничните дисциплини. Обслужва международната физична общност с помощта на рецензирани периодични издания, съобщения и анализи за най-новите проучвания и данни от областта на физичните науки в глобален аспект, а също и забавни и образователни новини в сферата.

Колекцията от научни списания може да се ползва в локалната мрежа на университета.

Информация: бюро „Справочно-библиографска информация“, тел. 02/8110296, в. 1296 или на имейл library@nbu.bg.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име