Нашите дарители

82

През месец май 2018 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: проф. д-р Пламен Бочков, д-р Веселина Василева, д-р Ивана Давитков, проф. д-р Живка Винарова, д.м.н., Сердикий Попов, Кристина Кънчева, проф. д-р Поля Голева, проф. Георги Дюлгеров, Румяна Крумова, доц. д-р Валентина Ганева-Маразова, проф. д-р арх. Нели Чанева-Дечевска, доц. д-р Димитър Димитров, Маргарита Павлова, Атанас Иванов, доц. д-р Пело Михайлов, доц. д-р Иван Костов.

Библиотеката изказва своята благодарност и признателност на всички дарители спомогнали за обогатяването на библиотечните колекции.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име