Изложба „Българско нематериално културно наследство“

45

4-29 юни 2018 г.
Библиотека, I етаж

Повод за изложба „Българско нематериално културно наследство“ е кръгла маса „Университетът среща музея: нематериалното културно наследство и неговото представяне и експониране“, която ще се проведе на 5 юни в зала 20 на НБУ.

Изложбата представя книги и статии от библиотечните колекции на Нов български университет, свързани с български културни традиции, включени в регистъра на ЮНЕСКО за най-добри практики на световното нематериално културно наследство.

Съставен е библиографски указател, състоящ се от 101 библиографски описания на български и английски език. Използван е библиотечният каталог на Нов български университет и е включена информация от електронните ресурси JSTOR, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), „Academic Search Complete“ и „eBook Academic Collection“ на EBSCO.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име