Изложба, посветена на 85 години от рождението на проф. Александър Фол

86

Университетският архив на Нов български университет се включи в подготовката на  юбилейна изложба, посветена на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол и озаглавена „Пътешественик във времето“. Съвместно с Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” към БАН – инициатори и домакини на събитието – е изработена богата на теми и материали експозиция, която има за цел да очертае основните щрихи от интензивно протичащото през времето пътешествие на големия български учен, преподавател, визионер и организатор проф. Александър Фол.

 В основата на колекцията от архивни материали на проф. Александър Фол, включени в тази изложба, стоят дарителските жестове на проф. Валерия Фол и Александра Фол. През 2008 г. те даряват на НБУ книги на професор Фол, оформени в Библиотеката на НБУ като лична библиотека „Проф. Александър Фол”, и архивни материали (документи от научната, служебната и обществената дейност на фондообразувателя, кореспонденция, богата колекция от фотографии), образуващи личен фонд „Проф. Александър Фол” в Университетския архив на НБУ.

Материалите са разпределени в повече от десет тематични кръга, като „Семейство“, „Документите“, „Книгите“, „Изданията“, „Институт/Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН“, „Експедициите“, Конгреси и конференции“, „Тракийската изложба“, „Международни съвети“, „Признанието“, „Приятелите и колегите“ и др., при което е търсена една трудна за постигане плътност в представянето на дейностите на професора.

В създаването на изложбата участваха проф. Валерия Фол (УниБит, ИБЦТ), д-р Ружа Попова (ИБЦТ) и д-р Александра Трифонова (Университетски архив на НБУ).

Експозицията включва документални материали от Университетския архив на Нов български университет, Архива на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” – БАН, ДА „Архиви” (дирекция „Централен държавен  архив“), Библиотеката  на ИБЦТ, Библиотеката  на НБУ, лични архиви (сем. Фол, доц. д-р Майя Василева, доц. д-р Теодор Леков, доц. д-р Върбан Тодоров).

Откриването на изложбата ще се състои на 4 юни 2018 г., 14:00 часа, в Големия салон на БАН – Централна сграда на БАН, ул. “15 ноември” № 1.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име