Най-четени книги

38

Книгата „Цифровият звук : Митове и решения“ от Христо Карагьозов може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 78 / К 304) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име