През месец април 2018 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: Тодор Пейчев, проф. д-р Поля Голева, Юлия Тошева-Гешакова, проф. д-р Кристиан Банков, проф. Тодор Шопов, д.п.н., доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева, Светлана Бахчеванова, доц. д-р Златимир Орсов, гл. ас. д-р Мария Огойска, Марко Ганчев.

Библиотеката изказва своята благодарност и признателност на всички дарители спомогнали за обогатяването на библиотечните колекции.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име