Танцова терапия

55

Библиотеката изготви тематична библиография „Методите на танцовата терапия и съвременния танц за самоусъвършенстване на личността ни“. Тя включва 77 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2000 г.-2017 г. Използвани са каталозите на Библиотеката на НБУ, университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ и Национална академична библиотечно-информационна система (НАБИС). Включена е информация от бази данни JSTOR, Academic Search Complete и eBook Collection на EBSCO.

При избор на библиография е важно да попълните полетата непосредствено преди списъка, за да ви изпратим нужния материал. Може да поръчате тематичната библиография тук.

снимка: Dance. [Photograph]. Vonecia Carswell. Retrieved 11 May 2018, from https://unsplash.com/photos/HciYKm3qqBw.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име