Много от изучаващите английски уверено говорят езика извън аудиторната зала. Когато се наложи четене, интерпретиране или писане на научен текст, се прокрадва нуждата от допълнителни познания и умения.

Енциклопедия Британика може да бъде в помощ при придобиването на допълнителни познания чрез вградената функция за превод на Google. Всеки потребител може да преведе статия от енциклопедията и после лесно да се върне към оригиналния текст на английски.

Справочният ресурс се ползва както в локалната мрежа на университета, така и извън нея.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име