В помощ при изучаването на английски език

55

Много от изучаващите английски уверено говорят езика извън аудиторната зала. Когато се наложи четене, интерпретиране или писане на научен текст, се прокрадва нуждата от допълнителни познания и умения.

Енциклопедия Британика може да бъде в помощ при придобиването на допълнителни познания чрез вградената функция за превод на Google. Всеки потребител може да преведе статия от енциклопедията и после лесно да се върне към оригиналния текст на английски.

Справочният ресурс се ползва както в локалната мрежа на университета, така и извън нея.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име